Warning: file_put_contents(): Only -1 of 600 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer79229/public_html/altra_edu_pl/wp-content/plugins/erropix-advanced-scripts/src/Processor/PHP.php on line 30

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 415 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer79229/public_html/altra_edu_pl/wp-content/plugins/erropix-advanced-scripts/src/Processor/PHP.php on line 30

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 546 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer79229/public_html/altra_edu_pl/wp-content/plugins/erropix-advanced-scripts/src/Processor/PHP.php on line 30

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 248 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer79229/public_html/altra_edu_pl/wp-content/plugins/erropix-advanced-scripts/src/Processor/PHP.php on line 30

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 162 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer79229/public_html/altra_edu_pl/wp-content/plugins/erropix-advanced-scripts/src/Processor/PHP.php on line 30

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 404 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer79229/public_html/altra_edu_pl/wp-content/plugins/erropix-advanced-scripts/src/Processor/PHP.php on line 30
jak uczymy - ALTRA autorska niepubliczna szkoła podstawowa

jak uczymy

Dla nas szkoła to nie tylko nauka. Na rozwój dzieci patrzymy holistycznie, chcemy by zdobywały nową wiedzę, ale też nauczyły się funkcjonować we współczesnym świecie, rozwijały swoje pasje i talenty.

Zależy nam na tym, aby dzieci budowały w sobie poczucie sprawczości, własnej wartości i pewności siebie.

Jesteśmy szkołą możliwości! Nauki, zabawy, budowania relacji, rozwoju samodzielności, dbania o zdrowie i rozwój fizyczny!

nauka

autorski program nauczania

W naszej szkole realizujemy podstawę programową, ale robimy to w oparciu o sprawdzone alternatywne metody edukacji, m.in. pedagogikę Marii Montessori, plan daltoński czy szkołę fińską oraz współczesną wiedzę na temat sposobów efektywnej edukacji.

Nauczyciele tworzą autorskie programy, w których mogą podążać za zainteresowaniami dzieci, uwzględniać ich naturalne potrzeby i  zaspokajać ciekawość wychodząc poza sztywne ramy podstawy programowej. W praktyce oznacza to pracę w mało licznych klasach, gdzie nauczyciel jest towarzyszem oraz przewodnikiem i inspiratorem w procesie nauki.

dobra atmosfera

Ważne dla nas jest, by proces nauki przebiegał w miłej atmosferze, w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie. Planujemy lekcje, w których ważny jest ruch, bo wiemy, że w proces nauki zaangażowane są wszystkie zmysły, a poszukiwanie i doświadczanie jest najlepszym motywatorem poznawania i odkrywania.

Nie mamy dzwonków, które brutalnie przerywają trwający proces uczenia się. Za to dajemy uczniom inspirującą przestrzeń i prawo wyboru formy pracy – indywidualnie lub w grupach, przy stoliku, na dywanie lub na świeżym powietrzu. Zapewniamy ciekawe i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

dajemy MOŻLIWOŚCI

Ważnym elementem edukacji w są języki obce, a szczególnie powszechny dziś język angielski. W naszej szkole uczymy go na wiele sposobów, a nawet prowadzimy część zajęć w tym języku. Zależy nam na tym, aby w przyszłości dzieci posługiwały się angielskim  pewnie i swobodnie.

Dziecko jest w centrum naszej uwagi. Dostrzegamy indywidualne tempo rozwoju ucznia, wspólnie szukamy rozwiązań i form pracy odpowiednich dla każdego z nich. Dajemy wsparcie, gdy nasz uczeń tego potrzebuje. Pomagamy, gdy zdarzą się dłuższe nieobecności w szkole.

Nie odbie­ramy dzie­ciom prawa do zabawy! W czasie nauki wykorzystujemy najbardziej naturalną formę aktywności dziecka, jaką jest zabawa. Rozwi­jamy kre­atyw­ność, fan­ta­zję i spon­ta­nicz­ność. Wspie­ramy pasje i talenty.

relacje

szczerość i otwartość

Dobre i wspierające relacje z innymi ludźmi sprawiają, że nasze życie staje się bardziej satysfakcjonujące i szczęśliwe. Dlatego w naszej szkole komunikację pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami opieramy na szczerości i otwartości.

porozumienie

Ważna jest dla nas idea Porozumienia Bez Przemocy – skupiamy się na skutecznym wyrażaniu naszych uczuć i potrzeb, mówimy językiem korzyści. Tę umiejętność pragniemy również zaszczepić w naszych uczniach, by każdy członek szkolnej społeczności czuł się szanowany i doceniony. Dajemy naszym uczniom prawo do zadawania pytań, popełniania błędów i szukania własnych rozwiązań.

integracja międzypokoleniowa

Współtworząc środowisko lokalne Jelcza-Laskowic pragniemy kształtować postawy społeczne wśród najmłodszych mieszkańców, a także integrować międzypokoleniową społeczność. W naszych progach planujemy gościć ciekawe osobowości, seniorów, przedstawicieli różnych zawodów i profesji.

samodzielność

odpowiedzialność

Uwa­żamy, że natu­ralną potrzebą dziecka jest dąże­nie do samo­dziel­no­ści. Na nic się nie przyda szkolna wie­dza, jeśli nie damy mło­demu czło­wie­kowi szansy wyko­rzy­sta­nia jej w rze­czy­wi­stym świe­cie! Dlatego nasi uczniowie są odpowiedzialni za tworzenie indywidualnego planu pracy i realizację wyznaczonych celów. Uczą się jak identyfikować i właściwie komunikować potrzebę wsparcia w danym obszarze nauki. Każde dziecko tworzy w naszej szkole swoją własną przestrzeń do rozwoju.

nie tylko szkoła

Samodzielność nie ogranicza się tylko do murów szkoły! Edukujemy w zakresie ekonomii, wiedzy o świecie czy nowych technologii. Pokazujemy jak bezpiecznie poruszać się w świecie internetu i mediów cyfrowych. Uczniowie tworzą własne kreatywne projekty i uczą się samodzielnie je realizować. Małymi krokami, tak aby poczuć wiatr w żaglach i siłę własnych umiejętności.

naturalna potrzeba

Chcemy, aby nasi uczniowie poczuci się częścią społeczności, którą tworzą, dlatego aktyw­nie uczest­ni­czą w dba­niu o prze­strzeń naszej szkoły, pracują w ogro­dzie, maj­ster­kują czy też reali­zują wspólne pro­jekty kuli­narne.

zdrowie

energia życiowa

Traktujemy zdrowie jako zagadnienie holistyczne i jako jeden z kluczowych czynników w dzisiejszym świecie pomagający odnosić sukcesy. Pokazujemy dzieciom, jak podtrzymywać wysoki poziom energii życiowej poprzez uświadamianie im, w jaki sposób mogą aktywnie dbać o swoje zdrowie psychiczne, emocjonalne i fizyczne.

aktywność fizyczna

Dobre samopoczucie naszych uczniów zdobywamy zarażając ich miłością do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Biegamy, skaczemy, tańczymy, gramy w piłkę i wspinamy się na placu zabaw. Nasi nauczyciele mają wiele pomysłów na aktywne spędzanie czasu połączone z nauką! Matematyka w lesie – to jest dopiero przyjemność!

dobre nawyki

Na naszych uczniów czekają też smaczne i zdrowe posiłki, skomponowane pod czujnym okiem ekspertów od żywienia. W naszych uczniach kształtujemy postawy prozdrowotne, wprowadzamy elementy wiedzy o zdrowym trybie życia, wpływie żywienia na organizm człowieka. Wierzymy, że kształtując dobre nawyki od najmłodszych lat damy dzieciom silne podwaliny do zdrowego rozwoju fizycznego i psychicznego.

brand + web design: www.tenDESIGN.pl