jak uczymy

Dla nas szkoła to nie tylko nauka. Na rozwój dzieci patrzymy holistycznie, chcemy by zdobywały nową wiedzę, ale też nauczyły się funkcjonować we współczesnym świecie, rozwijały swoje pasje i talenty.

Zależy nam na tym, aby dzieci budowały w sobie poczucie sprawczości, własnej wartości i pewności siebie.

Jesteśmy szkołą możliwości! Nauki, zabawy, budowania relacji, rozwoju samodzielności, dbania o zdrowie i rozwój fizyczny!

nauka

autorski program nauczania

W naszej szkole realizujemy podstawę programową, ale robimy to w oparciu o sprawdzone alternatywne metody edukacji, m.in. plan daltoński, pedagogikę Marii Montessori czy szkołę fińską oraz współczesną wiedzę na temat sposobów efektywnej edukacji.

Nauczyciele tworzą autorskie programy, w których mogą podążać za zainteresowaniami dzieci, uwzględniać ich naturalne potrzeby i  zaspokajać ciekawość wychodząc poza sztywne ramy podstawy programowej. W praktyce oznacza to pracę w mało licznych klasach, gdzie nauczyciel jest towarzyszem oraz przewodnikiem i inspiratorem w procesie nauki.

dobra atmosfera

Ważne dla nas jest, by proces nauki przebiegał w miłej atmosferze, w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie. Planujemy lekcje, w których ważny jest ruch, bo wiemy, że w proces nauki zaangażowane są wszystkie zmysły, a poszukiwanie i doświadczanie jest najlepszym motywatorem poznawania i odkrywania.

Nie mamy dzwonków, które brutalnie przerywają trwający proces uczenia się. Za to dajemy uczniom inspirującą przestrzeń i prawo wyboru formy pracy – indywidualnie lub w grupach, przy stoliku, na dywanie lub na świeżym powietrzu. Zapewniamy ciekawe i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

dajemy MOŻLIWOŚCI

Ważnym elementem edukacji w są języki obce, a szczególnie powszechny dziś język angielski. W naszej szkole uczymy go na wiele sposobów. Zależy nam na tym, aby w przyszłości dzieci posługiwały się angielskim  pewnie i swobodnie.

Dziecko jest w centrum naszej uwagi. Dostrzegamy indywidualne tempo rozwoju ucznia, wspólnie szukamy rozwiązań i form pracy odpowiednich dla każdego z nich. Dajemy wsparcie, gdy nasz uczeń tego potrzebuje. Pomagamy, gdy zdarzą się dłuższe nieobecności w szkole.

Nie odbie­ramy dzie­ciom prawa do zabawy! W czasie nauki wykorzystujemy najbardziej naturalną formę aktywności dziecka, jaką jest zabawa. Rozwi­jamy kre­atyw­ność, fan­ta­zję i spon­ta­nicz­ność. Wspie­ramy pasje i talenty.

relacje

szczerość i otwartość

Dobre i wspierające relacje z innymi ludźmi sprawiają, że nasze życie staje się bardziej satysfakcjonujące i szczęśliwe. Dlatego w naszej szkole komunikację pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami opieramy na szczerości i otwartości.

porozumienie

Ważna jest dla nas idea Porozumienia Bez Przemocy – skupiamy się na skutecznym wyrażaniu naszych uczuć i potrzeb, mówimy językiem korzyści. Tę umiejętność pragniemy również zaszczepić w naszych uczniach, by każdy członek szkolnej społeczności czuł się szanowany i doceniony. Dajemy naszym uczniom prawo do zadawania pytań, popełniania błędów i szukania własnych rozwiązań.

integracja międzypokoleniowa

Współtworząc środowisko lokalne Jelcza-Laskowic pragniemy kształtować postawy społeczne wśród najmłodszych mieszkańców, a także integrować międzypokoleniową społeczność. W naszych progach regularnie gościmy ciekawe osobowości, seniorów, przedstawicieli różnych zawodów i profesji.

samodzielność

odpowiedzialność

Uwa­żamy, że natu­ralną potrzebą dziecka jest dąże­nie do samo­dziel­no­ści. Na nic się nie przyda szkolna wie­dza, jeśli nie damy mło­demu czło­wie­kowi szansy wyko­rzy­sta­nia jej w rze­czy­wi­stym świe­cie! Dlatego nasi uczniowie są odpowiedzialni za tworzenie indywidualnego planu pracy i realizację wyznaczonych celów. Uczą się jak identyfikować i właściwie komunikować potrzebę wsparcia w danym obszarze nauki. Każde dziecko tworzy w naszej szkole swoją własną przestrzeń do rozwoju.

nie tylko szkoła

Samodzielność nie ogranicza się tylko do murów szkoły! Edukujemy w zakresie ekonomii, wiedzy o świecie czy nowych technologii. Pokazujemy jak bezpiecznie poruszać się w świecie internetu i mediów cyfrowych. Uczniowie tworzą własne kreatywne projekty i uczą się samodzielnie je realizować. Małymi krokami, tak aby poczuć wiatr w żaglach i siłę własnych umiejętności.

naturalna potrzeba

Chcemy, aby nasi uczniowie poczuci się częścią społeczności, którą tworzą, dlatego aktyw­nie uczest­ni­czą w dba­niu o prze­strzeń naszej szkoły, pracują w ogro­dzie, maj­ster­kują czy też reali­zują wspólne pro­jekty kuli­narne.

zdrowie

energia życiowa

Traktujemy zdrowie jako zagadnienie holistyczne i jako jeden z kluczowych czynników w dzisiejszym świecie pomagający odnosić sukcesy. Pokazujemy dzieciom, jak podtrzymywać wysoki poziom energii życiowej poprzez uświadamianie im, w jaki sposób mogą aktywnie dbać o swoje zdrowie psychiczne, emocjonalne i fizyczne.

aktywność fizyczna

Dobre samopoczucie naszych uczniów zdobywamy zarażając ich miłością do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Biegamy, skaczemy, tańczymy, gramy w piłkę i wspinamy się na placu zabaw. Nasi nauczyciele mają wiele pomysłów na aktywne spędzanie czasu połączone z nauką! Matematyka w lesie – to jest dopiero przyjemność!

dobre nawyki

Na naszych uczniów czekają też smaczne i zdrowe posiłki, skomponowane pod czujnym okiem ekspertów od żywienia. W naszych uczniach kształtujemy postawy prozdrowotne, wprowadzamy elementy wiedzy o zdrowym trybie życia, wpływie żywienia na organizm człowieka. Wierzymy, że kształtując dobre nawyki od najmłodszych lat damy dzieciom silne podwaliny do zdrowego rozwoju fizycznego i psychicznego.

brand + web design: www.tenDESIGN.pl