nasze wartości

MISJA

Tworzymy przestrzeń do samodzielnego poruszania się w świecie wiedzy, rozwijania talentów i pasji w atmosferze akceptacji i zaufania.

WIZJA

Innowacyjna szkoła spełnionych dzieci.

Łączymy nurty edukacji alternatywnej ze współczesną wiedzą na temat metod efektywnego uczenia się.

Propagujemy samodzielne i aktywne uczenie się, zamiast nauczania.

co nas wyróżnia?

sposób nauki

 • stwarzamy dzieciom warunki do bycia samodzielnym
 • dbamy o relacje i komunikację
 • jesteśmy szkołą bez dzwonków i obowiązkowych prac domowych
 • zapewniamy codzienny kontakt z językiem angielskim

indywidualne podejście

 • dostosowujemy formy pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia
 • kształcimy wewnętrzną motywację i kompetencje miękkie
 • pracujemy zgodnie z założeniami Porozumienia bez Przemocy
 • wspieramy dzieci i rodziców przy dłuższych nieobecnościach

harmonijny rozwój

 • wspieramy rozwój emocjonalny dzieci
 • dbamy o rozwój fizyczny i edukację prozdrowotną
 • oferujemy zdrowe posiłki

opłaty

wpisowe

1200 PLN – dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole.
Opłata jednorazowa, obowiązuje do czasu ukończenia szkoły.

czesne na rok szkolny 2024/2025

1600 PLN za miesiąc dla zerówki i klas I-III
1700 PLN za miesiąc dla klas IV-VIII

Czesne jest płatne z góry przez 12 miesięcy w roku.
Opłaty mogą być regulowane również w 1, 2 lub 10 ratach.

rabat

10% zniżki na drugie dziecko.
20% zniżki na trzecie dziecko.

wyżywienie

opcja 1 - śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek
                27 PLN - dieta ogólna i wegetariańska
                32 PLN - dieta bezglutenowa i bezmleczna
opcja 2 - dwudaniowy obiad i podwieczorek
                22 PLN - dieta ogólna i wegetariańska
                25 PLN - dieta bezglutenowa i bezmleczna
W przypadku zgłoszonej nieobecności dzienna stawka nie zostanie naliczona.

plan dnia

7:00 – 8:00
poranne przebudzenie

Szkoła Altra jest otwarta od 7:00, to czas przeznaczony na zabawę, czytanie i rozmowy z kolegami i koleżankami.

8:00 – 8:30
śniadanie

Przerwa na śniadanie.

8:30 – 12:00
czas nauki

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej, naukę języka angielskiego i budowanie kompetencji. Dzieci pracują indywidualnie lub w grupach realizując swoje tygodniowe cele. Trwające 45 min lekcje odbywają się w salach lub w szkolnym ogrodzie. Regularnie robimy przerwy, również na drugie śniadanie czy krótki odpoczynek.

12:00 – 13:00
obiad

Czas na zjedzenie obiadu połączony z odpoczynkiem w szkolnym ogrodzie lub sali relaksu.

13:00 – 15:00
zajęcia rozwojowe

Zajęcia rozwojowe są prowadzone w formie warsztatów lub projektów w grupach mieszanych wiekowo. Ich celem jest rozwój zainteresowań uczniów, nauka angielskiego, zajęcia plastyczne, muzyczne, robotyka czy informatyka. W tym czasie odbywają się również zajęcia sportowe i rekreacyjne na świeżym powietrzu.

15:00 – 15:30
podwieczorek

Przerwa na posiłek dla tych, którzy dłużej zostają w szkole.

15:30 – 17:00
czas kreatywnej zabawy

To czas poświęcony na podsumowanie wydarzeń dnia, odpoczynek i zabawę pod opieką nauczyciela.

dokumenty do pobrania

brand + web design: www.tenDESIGN.pl