Dofinansownie z programu "Aktywna tablica"
25 lutego, 2024

W paździerku 2023 r. w naszej szkole pojawiło się nowe wyposażenie – trzy nowoczesne tablice multimedialne!

Udało nam się zrealizować ten zakup dzięki środkom zewnętrznym otrzymanym w ramach programu „Aktywna tablica” oraz częściowej inwestycji we własnym zakresie.

brand + web design: www.tenDESIGN.pl